Acasa » Rugăciune pentru călătorie 

Rugăciune pentru călătorie 

Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru Cel ce esti Calea, Adevărul și Viața, care ai slobozit cu preaslăvire pe Iosif de prigonirea fraților săi, povățuindu-l pe el în Egipt și cu Blagoslovenia bunătății Tale ajutându-l l-ai făcut să sporească uimitor în toate. Doamne, cela ce ai călătorit împreună cu Luca și Cleopa la Emaus și prin frângerea pâinii preaslăvit descoperindu-Te lor, i-ai făcut să se întoarcă veseli în Ierusalim, călătorește și acum cu Darul și cu Dumnezeiasca Ta blagoslovenie cu noi, robii tăi, care cu umilință ne rugăm Ție. Și precum ai trimis lui Isaac și lui Tobie, înger pașnic împreună călător iar călătoria și întoarcerea acelora cu pace și cu bună sporire ai făcut-o, rugămu-ne Ție, trimite-ne și nouă îngeri pașnici, credincioși, îndreptătiri, păzitori, ca să ne povățuiască pe noi după voia ta. Izbăvește-ne pe noi de tâlhari și de toată bântuiala vrăjmașilor ucigători de oameni, păzește-ne viața noastră nevătămată și sufletele curate de toată întinăciunea ni le ferește. Mișcările noastre sporeștele în bine, apucăturile îndreptează-ni-le și ne îzbăvește pe noi de cei ce ne vor nouă răul, văzuții și nevăzuții vrăjmași. Îzbăvește-ne de dosădirea oamenilor răi și vicleniși de tot viforul și nefericirea. Dăruiește-ne nouă pace, sănătate și Dumnezeiescul Tău ajutor cel atotputernic, ca sprijiniți fiind, să nu ne abatem din calea poruncilor Tale. Așa ne rugăm Ție, Împărate Atotputernice și nepomenitorule de rău, Doamne auzi-ne pe noi smeriții pentru bunătatea Ta și treci cu vederea greșalele noastre; îmbogățește-ne pe noi cu Darul Tău și plini de Dansul ne arată, împodobindu-ne cu Dumnezeiasca Ta blagoslovenie, cu mila și cu bunătățile cerești și pământești, ca astfel călătorind, să ne întoarcem cu bine, lăudând și binecuvântand bunătatea Ta cea nemărginită. Că a Ta este stăpânirea, Împărăția, puterea și Slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!