Acasa » Rugăciunea părinţilor pentru fii

Rugăciunea părinţilor pentru fii

Doamne, Dumnezeul cerului şi al pământului, care cu înţelepciunea Ta ai zidit pe om din ţărână şi ai suflat în faţa lui suflare de viată, făcându-l om viu, vieţuitor vremelnic şi veşnic; apoi, binecuvântându-l, ai zis: „Creşteţi şi vă înmulţiţi, umpleţi pământul şi-l stăpâniţi”; iar în Cana Galileei prin Unicul Tău Fiu, Iisus Hristos, ai binecu­vântat nunta şi prin aceasta naş­terea de fii şi fiice, cu adâncă umilinţă Te rugăm, ajută-ne cu Darul Tău, totdeauna a ne îm­plini datoriile noastre de pă­rinţi, în creşterea bună a copi­ilor noştri. Doamne, Dumnezeul milelor, milostiveşte-te spre noi şi casa noastră si în marea Ta bunătate varsă cu îmbelşugare Harul Tău peste toţi copiii noştri. Milostiveşte-Te, Doamne, spre noi şi spre fiii noştri, pe care Tu ni i-ai dăruit. Multmilostive, Doam­ne, Care dai hrană păsărilor cerului şi tuturor vieţuitoarelor pământului, Cel ce păzeşti floa­rea ce răsare în mijlocul stân­cilor, hrăneşte, creşte şi păzeşte cu bine şi pe copiii noştri. Aju­tă-ne, Doamne, să răsădim în fiinţa lor tot cei bun şi folositor Sfintei Biserici, neamului şi bineplăcut Ţie, ca printr-înşii să se preamărească Numele Tău cel Sfânt. Umple-i, Doamne, de în­ţelepciune luminată şi pricepe­re sfântă, care se pogoară de la Tine. Apără-i pe ei de toate cursele vrăjmaşilor, văzuţi şi nevăzuţi. Porunceşte îngerilor Tăi, ca totdeauna să fie călăuzi­torii şi povăţuitorii lor lumi­naţi, spre toate faptele cele bune. Rugămu-ne Ţie,Doamne, des­chide mintea lor ca să Te cunoas­că pe Tine, cât se poate mai mult. Amin!