Acasa » Rugăciunea pentru fraţi şi surori

Rugăciunea pentru fraţi şi surori

Doamne, Iisuse Hristoase, dul­cele nostru Mântuitor, Care ne-ai poruncit nouă, zicând: „Iubiţi-vă unii pe alţii, precum şi Eu v-am iubit pe voi”, aprinde în întrea­ga mea fiinţă, focul sfânt al dra­gostei de Tine şi de aproapele meu, ca în toate să fac voia Ta. Doamne Sfinte, ţine şi pe fraţii mei (fratele meu) şi surorile mele (sora mea) în această dragoste sfântă, pururea. Dă-le lor înţe­lepciune, sănătate, viaţă bună şi Darul Tău Dumnezeiesc, ca să umble în căile Tale şi să facă cele bineplăcute Ţie. Doamne Iisuse Preadulce, ajută-ne cu Darul Tău, ca de acum şi până la capătul vieţii noastre să ne iubim unii pe alţii, căci: „Ce este mai bun şi mai frumos, decât a locui fraţii împreună?” Aşa, Doamne, ascultă rugăciu­nile noastre şi Te milostiveşte spre noi. Că Bun, Milostiv şi Iu­bitor de oameni eşti şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.